Mokytojai

Apie pirmuosius mokyklos mokytojus

        Apie 1930-1939 metų mokytojus nėra išlikusių jokių žinių, tik senesni Vilkyčių kaimo gyventojai prisimena, jog atidarius Vilkyčių pradinę mokyklą pirmaisiais mokytojais dirbo Medingis ir Tomas.

        Po karo, 1946-1947 metais, šioje mokykloje dirbo mokytojai Kavaliauskai: Kavaliauskienė – mokyklos vedėja, Kavaliauskas – mokytojas. Taip pat jie dirbo ir 1947-1948 metais.

        1948-1949 metais pradinėje mokykloje pradeda dirbti Alfonsas Čepliejus ir Izabelė Kuizinaitė. 1949-1950 metais atidarius Vilkyčių septynmetę mokyklą, o vėliau nuo 1961 metų įvedus aštuonmetį mokymą, reikėjo daugiau mokytojų, todėl nuo 1949 iki 1980 metų Vilkyčių aštuonmetėje mokykloje yra dirbę 90 mokytojų.

        Per tą laikotarpį keitėsi ir mokyklos vadovaujantys darbuotojai. Didžiausią skaičių metų (12 metų) yra vadovavęs Petras Raziūnas.

Print Friendly, PDF & Email