Istorija

Mokyklos istorija

         1930 metais Priekulės valsčiuje Vilkyčių kaime buvo atidaryta pradinė mokykla. Jai buvo pastatytas atskiras tipinis pastatas, kuriame mokėsi 1-4 klasių mokiniai. Joje buvo mokama vokiečių kalba.

         Kadangi Vilkyčių kaime gyveno daug lietuvių tautybės žmonių, tai buvo įsteigta mokykla, kurioje mokė lietuvių kalba. Ši lietuviškoji mokykla buvo įkurta name, kuris dabar priklauso Vilkyčių malūnui.

         1939 metais kovo mėnesį Klaipėdos kraštą okupavus vokiečiams lietuviškoji mokykla buvo uždaryta.

         1944 metais spalio mėnesį Šilutės rajonas, o kartu ir Vilkyčių kaimas buvo išvaduotas iš vokiečių okupacijos. Po karo Vilkyčiuose buvo tik pradinės mokyklos 2 klasės.

         1949 metais buvo pereita prie visuotinio privalomo septynmečio mokymo ir Vilkyčiuose be pradinių klasių įsteigta septynmetė mokykla, 5-oji ir 6-oji klasės. Pirmasis septynmetės mokyklos direktorius buvo Aleksandras Gabrys. Mokykla įsteigta pasiturinčio vokiečio sodyboje. Pastato stovis buvo neblogas, tačiau patalpos mokyklai nebuvo pritaikytos. Mokykla priklausė Priekulės rajonui. Vėliau mokykla buvo rekonstruota.

         1958-1959 metais Vilkyčių septynmetė mokykla buvo prijungta prie Šilutės rajono. 1961-1962 metais septynmetė mokykla pertvarkyta į aštuonmetę, o 1963 metais išleidžiama pirmoji aštuntokų laida.

         1963-1964 metais buvo padarytas mokyklos kapitalinis remontas. 1973 metų rudenį pradėtas statyti mokyklos priestatas. 1990-1991 metais sudarytas ir patvirtintas projektas naujos mokyklos statybai, o 1992 metų pavasarį mokykla buvo pastatyta. Įvyko iškilmingas mokyklos atidarymas.

Print Friendly, PDF & Email