Ugdymas karjerai

UGDYMAS KARJERAI

Pirminis žingsnis į Tavo ateitį – tai savęs pažinimas. Sakai, gerai žinai, koks/kokia esi?

Tada tikrai turėtum žinoti, ką toliau darysi baigęs mokyklą!

TAIGI, TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE!

Vilkyčių pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme". Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka. Daugiau informacijos apie projektą ir mokinių ugdymą karjerai – internetinėje svetainėje www.mukis.lt PASKIRTIS

  • Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS

  • Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

• pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą;

• gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes;

• įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą;

• gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius;

• būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Ugdymą karjerai mūsų mokykloje vykdo koordinatorė Romualda Malinauskienė.

KOORDINATORIUS KARJERAI

mokiniams padeda:

• išsiaiškinti karjeros žingsnius;

• išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;

• išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;

• rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;

• atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;

• susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis;

• rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje;

• išvykti į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą;

• dalyvauti profesiniame veiklinime (veiklose, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Tėvams:

• teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.

Klasių vadovams:

• siūlo klasės valandėlių temas;

• supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.

Naudingos nuorodos

Mokinių ugdymo karjerai svetainė www.mukis.lt

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/std_programos.html

www.studijos.lt/mokymo_programos

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/

Informacija atnaujinta:

2022-02-08

Print Friendly, PDF & Email