Projektas „Veža“

Finansuojama iš Europos Socialinio fondo.Išvyka į Uteną

,,Vaikai skaito vaikams''

Kovo mėnesį Vilkyčių pagr. mokyklos pradinių klasių mokiniai dalyvauja skaitymo popietėse ,,Vaikai skaito vaikams''. Ketvirtokai skaitė draugams, kurie lanko  prailgintos dienos grupę. Pasirinko skaityti trumpas nuotaikingas pasakaites, kad būtų įdomu mažiesiems. Savo skaitymą pademonstravo  pirmokai ir antrokai. Puikiai visiems sekėsi. Prižadėjo ,kad būtinai perskaitys,,365 pasakaites''.

Ypač nuotaikingai skaitė trečiokai. Emocijos tryško per kraštus. Visi nori skaityti. Ypač patinka rašytojo K. Kasparavičiaus knygutės. Jaunieji skaitytojai demonstravo savo skaitomas knygutes, galvojo klausimus, apibūdino veikėjus, jų jausmus. Perskaičius ištrauką net pasakė iš kurios knygelės ši ištrauka. Vieni kitiems pateikė klausimus, rado tekste palyginimus, sudurtinius žodžius. Rekomendavo, kodėl reikėtų apsilankyti  zoologijos sode. Nutarė, kad atostogų metu perskaitys  po knygutę.

Integruota veikla ,,Švarus vanduo“. Ekskursija į UAB  ,,Šilutės vandenys“ (pagal projektą ,,Veža“)

Prieš išvyką 3-4 kl. mokiniai skaitė, analizavo kūrinius apie vandenį,  rinko informaciją iš įvairių šaltinių apie vandens svarbą gamtai ir žmogui, diskutavo, gamino plakatus, atliko įv. bandymus, nustatydami vandens PH

 (žr. https://www.youtube.com/watch?v=QNdyeFzjBNM ). Įmonėje mus pasitiko ir lydėjo specialistai, kurie supažindino su geriamojo vandens gavyba, ruošimu, tiekimu, nuotėkų surinkimu, valymu, nuotėkų dumblo apdorojimu ir panaudojimu, atsakė į rūpimus klausimus . Mokiniai galėjo paragauti vandens tiesiai iš gręžinio, pamatyti, kaip vyksta visi procesai. Grįžome pilni naujų žinių, įspūdžių ir apdovanoti atminimo dovanėlėmis!

4kl. mokytoja Vaida Plieniuvienė.

Viktorina ''Vanduo - tai gyvybė''
Projekto ''Veža'' dalyviai - trečios ir ketvirtos klasės mokiniai kovo 30 d. dalyvavo viktorinoje  ''Vanduo- tai gyvybė''. Mokiniai susiskirstė į septynias komandas ir kiekvienos  komandos dalyviai turėjo sugalvoti ir užrašyti kuo įdomesnį pavadinimą, kuriame būtų žodis ''vanduo''.
Dalyviai atsakinėjo į klausimus pagal duotą laiką, kurį fiksavo smėlio laikrodis. Energingai pasitardami tarpusavyje, dalyviai turėjo prisiminti, kam naudojamas ir kam reikalingas vanduo. Smagių potyrių vaikai patyrė įmindami apgaulingas mįsles apie vandenį, atsakydami į keblius klausimus bei spręsdami   kryžiažodį. Pats smagumėlis buvo tada, kai reikėjo labirintu padėti surasti varlytei kelią iki vandens. Varžydamiesi komandose, mokiniai ne tik pasitikrino savo žinias, bet ir sužinojo daug naujų, naudingų dalykų. Dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.
Projekto ''Veža'' mokytojų darbo grupės narės J. Barškietienė, A. Mikužienė, V. Norvilienė.
''Iliustruoju pasaką ''
Mūsų mokyklos trečiokai ir ketvirtokai kovo mėn. trečiąją savaitę vykdė projektinę veiklą '' Iliustruoju pasaką''. Pirmiausiai mokiniai buvo supažindinti su danų rašytojo H.K. Anderseno pasakomis. Veiklai buvo pasirinkta žinoma pasaka ''Bjaurusis ančiukas''. Mokiniai žiūrėjo animacinį filmuką, buvo supažindinti su spalvinga knygele, jos iliustracijomis, skaitė ištraukas iš kūrinio. Vėliau, prisimindami labiausiai patikusius epizodus, iliustravo savo piešiniais. Buvo išrinkti gražiausi kūrybiniai darbeliai ir surengta mobili paroda ''Iliustruoju pasaką''.Laureatai- trečios klasės mokiniai- E. Budvytytė, G. Uselė, G. Surplytė bei ketvirtokai- U. Ūselytė, J. Zaramba, G. Barškietis, E. Montrimas, R. Žąsytytė, N. Pielikis, M. Antužis. Laureatai apdovanoti individualiomis dovanėlėmis.
Projekto ''Veža'' mokytojų darbo grupės narės J. Barškietienė, A. Mikužienė,V. Norvilienė.
 

Klaipėdos Pegaso knygyno edukacija ,,Pažintis su knyga ir knygynu"

Vasario 10 dieną trečios klasės mokiniai dalyvavo Klaipėdos Pegaso knygyno edukacijoje ,,Pažintis su knyga ir knygynu". Užsiėmimo metu vaikai klausėsi knygos gimimo istorijos, domėjosi, kaip knygos atsiranda knygyno lentynose. Edukacijos vadovė supažindino su naujausiomis, populiariausiomis knygomis, jų įvairove ir paskirtimi. Mokiniai atliko užduotį ,,Surask parinktą knygą". Pateiktoje knygų sistemoje, pagal informaciją vaikai turėjo kuo greičiau atrasti ir atnešti jiems parinktą knygą. Dalyvaudami edukacijoje vaikai labiau pažino knygų pasaulį, sužinojo, kad knygyne galima įsigyti ne vieną įdomią knygą, maloniai praleisti laiką.

Mokytoja Daiva Jonušienė

Skaitymo skatinimo pamoka netradicinėje aplinkoje ,,Šiuolaikinių lietuvių rašytojų kūryba“ 

Pamoka 4 klasės mokiniams vyko  Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filiale. Bibliotekininkė Palmyra Jančauskienė demonstravo skaidres ir pasakojo apie rašytojo Vytauto V. Landsbergio biografiją, populiariausius jo kūrinius, knygas, skirtas vaikams. Mokiniai pristatė savo pasirinktą ir perskaitytą šio rašytojo knygą, skaitė patikusią ištrauką, apibūdino veiksmo vietą, veikėjus, jų charakterius. Poromis nuotaikingai inscenizavo Rugiagėlės ir Arklio Dominyko dialogą iš knygos ,,Arklio Dominyko meilė“.

Pamokos metu mokiniai raiškiai skaitė eiliuotus intarpus iš ,,Angelų pasakos“, pagal pateiktus klausimus pasakojo, kas vaizduojama eilėraščiuose, ką mato, ką įsivaizduoja, ką galėtų nupiešti, kokių minčių kilo, individualiai dalijosi savo jausmais ir išgyvenimais, sugalvojo palyginimus jausmams ir nuotaikai apibūdinti (užduotį pateikė lietuvių k. mokytoja A. Mikužienė). Pamoka dar labiau paskatino vaikus domėtis skaitymu, lavino skaitymo gebėjimus, kūrybiškumą.

4 kl. mokytoja Vaida Plieniuvienė

R. Gudmonaitės mokymai

Jau metai, kai mūsų mokykla dalyvauja projekte ,,Veža". Gruodžio 8 d. vyko gyvi R. Gudmonaitės mokymai Šilutės Žibų pagrindinėje mokykloje, kur susitiko visos projekte dalyvaujančios mokyklos - Šilutės r. Kintų pagrindinė, Šilutės Žibų pradinė, Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė ir mokytojai iš Prienų r. Jiezno gimnazijos. Džiaugėmės visi, kad skaitėme daugiau, susipažinome su skaitymo galimybėmis plačiau, ir pažvelgėme į skaitymą giliau.

    Puikios emocijos lydėjo visus dalyvius. Kartu su lektore R.Gudmonaite mokėmės, kaip pasigaminti laimės. Supratome, kad tarpusavio supratimas, bendraminčių sutikimas suteikia vilčių ir noro tobulėti , projektas ,,Veža" tęsiasi.

Mokytoja  A. Mikužienė

Edukacija ,,Šilutės krašto pėdsekiai“

          Lapkričio 16 d. 3-4 klasių mokiniai Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje padėjo detektyvei Raudonkepuraitei spręsti painią bylą...Pasiskirstę į 4 komandas (,,Gudručiai“, ,,Žvalgai“, ,,Šnipai“, ,,Sekliai“), mokiniai sekė įtemptą siužetą, sėkmingai atliko įv. užduotis (kryžiažodžiai, informacijos radimas knygoje, žemėlapių nagrinėjimas). Edukacija ne tik pagilino turimas žinias, bet ir praturtino naujais faktais apie Šilutę, jos istoriją, architektūrą. Moksleiviams už sėkmingą pasirodymą buvo įteikti simboliniai prizai.

4 kl. mokytoja Vaida Plieniuvienė

Integruotų dalykų diena ,,Vaistažolės. Jų nauda“ (pagal skaitymo projektą,,Veža“)

    Vaistažolės – protėvių patikrintas vaistas. Mūsų šalyje vaistažolių apstu. Kartais nė į galvą neateitų, kad kai kurie sudžiovinti augalai gali tapti vaistu nuo visų ligų. Vaistažolės seniausias ir visiems gerai žinomas bei tikrai veiksmingas vaistas, jei žinoma, kaip ir kada jį naudoti.

   Įpusėjus rudeniui 2 ir 3 kl. mokiniai (mokyt. D. Jonušienė, V. Plieniuvienė) integruotoje veikloje (lietuvių k., pasaulio pažinimas) patikrino ir gilino žinias apie Lietuvoje augančias vaistažoles, jų naudojimą.

    Mokyklos aktų salėje mokiniai stebėjo ir aptarė demonstruojamas skaidres, skaitė ištraukas iš knygų P.Kovač ,, Mažosios burtininkės vaistažolės“, A. Saksė ,,Pasakos apie gėles“, klausėsi M. Vainilaičio ir R. Skučaitės eilėraščių apie vaistažoles, analizavo kūrinius, sudarė klausimus.

    Žinių įtvirtinimui klasėse vaikai pristatė draugams vaistažoles, kurias mėgsta naudoti šeimose. Visi ragavo arbatas, pagal skonį spėjo vaistažolės pavadinimą.

3 kl. mokytoja Vaida Plieniuvienė.

Skaitymo projekto ,,VEŽA"antroji veikla ,,Medžių įvairovė mūsų šalyje".  

               Integruota pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir anglų kalbos veikla vyko 2-oje ir 3-ioje klasėse.

              Per pasaulio pažinimo pamoką pradinukai mokyklos žaliojoje zonoje - gyvojoje aplinkoje  tyrinėjo įvairių rūšių medžius, jų sėklas. Vėliau veikla vyko klasėse - mokiniai grupėse atstovavo pasirinktos rūšies spygliuočio ar lapuočio medžius. Vaikai iš ,,Augalų enciklopedijos" skaitė dalykinius tekstus apie įvairius spygliuočius ir lapuočius medžius, grupėse atliko užduotis, vieni kitiems uždavė klausimus, diskutavo.  Už teisingus atsakymus rinko taškus - giliukus.

               Antroje veiklos dalyje mokiniai su anglų kalbos mokytoja pakartojo išmoktų medžių pavadinimus, spalvas, atliko užduotis.

            Per šią patyriminę, integruotą veiklą mokiniai tobulino skaitymo įgūdžius, lavino rišliąją kalbą, gilino žinias apie Lietuvoje augančius medžius.

2-os klasės mokytoja   Daiva Jonušienė

Projekto ,,VEŽA" veikla ,, Kur pažvelgsi, visur balta... Žiema".

    Žiema – puikus metų laikas, kai iš dangaus dideliais kąsniais krenta baltas, purus sniegas, nuklodamas visą žemę. Pradeda spausti šaltukas, kyla žvarbios  pūgos.

      Tokiu metu, laiką leidžiant namuose, smagu skaityti pasakas, eilėraščius apie žiemą. Sausio mėnesiui įpusėjus, antrokai ir trečiokai susitikę nuotoliniu būdu  dėmesingai stebėjo ir klausėsi Salomėjos Nėries eilėraščio ,,Senelės pasaka". Iš jiems pateiktų atsakymų į suformuluotus klausimus rinkosi teisingus atsakymus.Vėliau mokiniai skaitė, įminė mįsles apie žiemą.

       Kai už lango tokia puiki žiema, sniego pusnys, vaikai nusprendė lipdyti sniego senius besmegenius, su draugais pasidalinti nuotraukomis, aprašyti savo įspūdžius.

        Mokinai vieni kitiems skaitė savo sukurtus rašinėlius, vertino senių besmegenių nuotraukas - rinko didžiausią, storiausią, įdomiausią sniego senį besmegenį.

      Apibendrinus kūrybinę veiklą, pradinukai žiūrėjo filmuką ,, Žiemos pavojai", kuriame buvo pateiktos įvairios ekstremalios situacijos, mokoma kaip jų išvengti ir tinkamai elgtis žiemos metu.

2-os klasės mokytoja   Daiva Jonušienė

Pradinių klasių Užgavėnės projektinėje veikloje....

 

Vasario 11 d. mokykloje vyko 2 ir 3 klasių Užgavėnių šventė. Tai projekto „Veža“ viena iš veiklų, kuri buvo įgyvendinta per nuotolį kiekvienoje klasėje atskirai. Ruošiantis  išskirtinei metų dienai –  pradinukai sujudo gamintis kaukes ir domėtis šventės papročiais bei tradicijomis.

Šventė prasidėjo mokinių patirtimi, kaip sutinkamos Užgavėnės. Po to vaikai skaitė eilėraščius apie ,,Užgavėnės“, ,,Blynų diena“, ,,Kanapinis valgyt nori‘‘. Klausė žemaitiškų sutartinių apie Užgavėnes ,,Ei šnei!”, ,,Čiūž čiūžela”. Susipažino kas yra Užgavėnes, kada jos švenčiamos, kokie yra papročiai, kas yra kanapinis ir lašininis. Mokiniai sužinojo kokie yra Užgavėnių žaidimai, burtai ir spėjimai. Namuose gaminosi kaukes pagal pateiktą gaminimo eigą. Po to vaikai rodė savo pasigamintas kaukes, papasakojo klasės draugams kaip sekėsi jas gaminti. Labiausiai mokiniai susidomėjo stebėtu filmuku iš Gustavo enciklopedijos, kaip kepti blynus. Buvo taip smalsu, kad dauguma vaikų kepė blynus namuose ir dalinosi foto nuotraukomis kaip maišė tešlą, kepė ir serviravo iškeptus blynus.

Taip mokiniai ugdėsi skaitymo suvokimo įgūdžius, pagilino žinias apie Užgavėnes.

Socialinė pedagogė Jurgita Barškėtienė

Informacija atnaujinta:

2022-04-22

Print Friendly, PDF & Email