Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mūsų mokykla dalyvauja  projekte

 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Yra parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Visa informaciją apie projektą ir priemones, bei metodinę medžiagą mokytojams rasite čia https://www.vedlys.smm.lt/

 

 

Priemonių panaudojimas

Švietimo aprūpinimo centro sukurtame Youtube kanale pateikti kai kuriuos praktinius darbus aiškinantys vaizdo įrašai :

https://www.youtube.com/channel/UCNQ8cdprU25YLvjU2E9_DoA/videos

Pradinių klasių pamokoms skirti praktinių darbų aprašai:

http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

Vyresniųjų klasių pamokoms skirti praktinių darbų aprašai:

http://www.vedlys.smm.lt/5-8_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

Informacija atnaujinta:

2020-12-07

Print Friendly, PDF & Email