Comenius projektas

Comenius daugiašalių partnerysčių projektas „I‘m, I live, I feel, I know...“

Nuo 2008 m. rugsėjo mėnesio Vilkyčių pagrindinė mokykla dalyvauja daugiašalių partnerysčių projekte comenius „I‘m, I live, I feel, I know“. Projektinėje veikloje dalyvauja visų mokyklų bendruomenės.

Projektinė veikla integruojama į daugelį mokomųjų dalykų: anglų k., istoriją, geografiją, dailę, technologijas, muziką ir gamtos mokslus. Anglų kalba - darbinė projekto vykdymo kalba.

Projekte dalyvauja šios šalys: Italija (IC BUSSETO), Lietuva (VILKYČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA), Švedija (VRINNEVISKOLAN), Ispanija (C.P “PEDRO BRIMONIS”), Škotija (IONA PRIMARY SCHOOL), Turkija (MUSTAFA UYGUR), Suomija (ALAVUDEN YLÄASTE). Pagrindinis projekto tikslas – skatinti kūrybingus ir patrauklius mokymo metodus, pagrįstus artima ir intensyvia sąsaja su supančia aplinka bei noru pažinti kitas šalis ir jų kultūras. Pirmaisiais projekto metais veiklos buvo vykdomos vietinėje aplinkoje, antraisiais – tarptautinėje.

2008-2009 m. m. mokiniai atliko įvairius darbelius: kūrė, rengė Comenius kampelį; vertė angliškus sakinius į gimtąją kalbą, iliustruotus sakinius ir jų tarimą pristatė CD formatu; gamino kalėdinius atvirukus ir siuntė draugams į Europą; kūrė pristatomąjį filmuką apie savo mokyklą; rengė pateiktis „Pavasaris mano šalyje“ CD formatu; gamino darbelius tema „Vanduo“, parengė pristatymą „Rankdarbiai mano mokykloje“. Mūsų mokykla administruoja internetinį tinklapį (www.live-comenius.com).

2009-2010 m. m. į ugdymo procesą buvo integruojama projektinė veikla, mokiniai parengė darbelius tema „Ruduo“, šia tema paruošė pateiktis; sudarė lietuviškos tradicinės ir šiuolaikinės muzikos rinkinį; pradinių klasių mokiniai sukūrė savaitės orų stebėjimo kalendorius, vyresnių klasių mokiniai piešė, nėrė darbelius tema „Žiema“; rinko informaciją ir darė populiarios sporto šakos komandos pristatymą; technologijų pamokose mokiniai gamino nacionalinius patiekalus; rinko informaciją apie Lietuvos vėliavą, vertė Lietuvos himną į anglų kalbą; padedant kalviams Aidai ir Dariui Viliams bei medžio drožėjui Vytautui Bliūdžiui, projekto dalyviai kūrė stogastulpį, skirtą Comenius projektui; užsieniečiams mūsų mokyklos mokiniai nufilmavo ir pristatė mokinių žaidimus, skaičiuotes. Visi sukurti produktai perduoti partnerėms šalims.

Projekto vykdymo laikotarpiu vyko septyni tarptautiniai susitikimai (pirmas susitikimas -Italijoje, antras – Švedijoje, trečias – Škotijoje, ketvirtas – Ispanijoje, penktas – Suomijoje, šeštasis – Lietuvoje, septintasis - Turkijoje), kuriuose dalyvavo visų šalių partnerių atstovai: mokytojai ir mokiniai.

Projekto nauda mokyklos bendruomenei nepamatuojama. Mokiniai pažino dalį Europos, išmoko vertinti ir suprasti šalių išskirtinumą, tobulino anglų kalbos žinias, susirado draugų, įgijo geografinių, istorinių, etikos žinių, ugdė kūrybiškumą, puoselėjo pilietiškumą. Mokytojai gilino anglų kalbos žinias, turėjo galimybę susipažinti su Italijos, Švedijos, Škotijos, Suomijos, Ispanijos, Turkijos švietimo sistemomis, integravo projektines veiklas savo ugdomuosiuose dalykuose, bendradarbiavo su mokinių tėvais, kaimo bendruomene. Mokyklos vadovai įgijo tarptautinio projekto vykdymo patirties, kūrė bendradarbiavimo sąlygas Europos mokyklų ir vietos bendruomenėms.

Direktorė Inga Kirkickienė

Print Friendly, PDF & Email