Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė JURGITA BARŠKIETIENĖ   Darbo grafikas PIRMADIENIAIS  7.45-15.45 val., PIETŪS 11.00-11.30 val. ANTRADIENIAIS 7.45-15.45 val., PIETŪS 11.00-11.30 val. TREČIADIENIAIS 7.45-15.15 val., PIETŪS 11.00-11.30 val. KETVIRTADIENIAIS 7.45-15.15 val., PIETŪS 11.00-11.30 val. PENKTADIENIAIS 7.45-15.15 val., PIETŪS 11.00-11.30 val. 2 aukštas, 29 kabinetas   Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis
 • padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje; šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.
Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis, konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus. Socialinė pedagoginė pagalba
 • Tai socialinių pedagogų, klasės vadovų, mokytojų, administracijos ir kitų darbuotojų veikla, susijusi su vaikų ir mokinių socialinių pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti užtikrinti vaiko privalomą švietimą, ugdymosi kokybę, didinti švietimo veiksmingumą.
Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjai
 • Mokiniai;
 • Tėvai (globėjai, rūpintojai);
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokykloje vykdo
 • Socialiniai pedagogai;
 • Klasės vadovai;
 • Mokytojai;
 • Administracija;
 • Kiti darbuotojai.
Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje tiems mokiniams, kuriems negali suteikti klasės vadovai, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai. Pagalbos teikimo formos
 • Individualus darbas.
 • Darbas grupėje.
 • Darbas mokyklos bendruomenėje.
 • Pagalbos teikimo rūšys
 • Konsultavimas
 • Tyrimai
 • Mokymas ir švietimas
 • Prevencinės veiklos organizavimas
 • Socialinės pedagoginės pagalbos tinklo kūrimas
Prevencinės veiklos organizavimas
 • Vykdoma teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, vidaus tvarkos taisyklių laikymosi, žalingų įpročių, smurto, patyčių prevencija.