Erasmus+

Socialinės atskirties mažinimas per verslumą ir savanorystę

Pojekto Nr. 2016-1-LT01-KA219-023126_1

Mes norime suteikti mūsų mokiniams geriausias galimybes plėtoti savo verslumo įgūdžius, taip pat supažindinti juos su socialine tikrove bei skatinti mokinius įsitraukti į savanoriškas veiklas.

Daug dėmesio bus skiriama tolerancijai kitokiems žmonėms, taip pat bus siekiama vystyti mokinių empatijos jausmą kenčiantiems žmonėms bei norą jiems padėti.

Laukiami rezultatai:

  • Patobulėję mokinių verslumo, komandinio darbo, bendradarbiavimo įgūdžiai bei finansinis raštingumas.
  • Pagerėjusios mokinių žinios apie verslumo galimybes tiek savo šalyje, tiek partnerinėse šalyse.
  • Sužinoję apie verslumo įgūdžių svarbą ir naujų darbo vietų steigimo galimybes, mokiniai suvoks būtinybę kovoti su opiomis pasaulio problemomis – skurdu ir  bedarbyste.
  • Padidėjusi mokinių tolerancija kitokiems žmonėms, suvokimas apie savanorystės svarbą.
  • Pagerėjusios mokinių anglų kalbos žinios – tiek šnekamosios kalbos, tiek profesinės. Mokiniai suvoks anglų k. mokymosi svarbą, nes ši kalba yra būtina sėkmingam bendradarbiavimui tarp partnerinių mokyklų, padidės mokymosi motyvacija.
  • Mokiniai ir mokytojai artimiau susipažins su dalyvaujančių šalių kultūromis, papročiais, pagerins savo geografines, istorijos žinias.
  • Patobulėję IKT įgūdžiai (bendravimas el. laiškais, eTwinning platformoje, video – konferencijos ir t. t.)

Projekto mokykloje koordinatorė anglų k. mokytoja Jurgita Dargužienė

Socialinės atskirties mažinimas per savanorystę ir verslumą

 

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti:

   

Erasmus+ tarptautinio projekto „Socialinės atskirties mažinimas per verslumą ir savanorystę“ pirmasis susitikimas mūsų mokykloje

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla pradėjo vykdy  Erasmus+ tarptautinį projektą „Socialinės atskirties mažinimas per verslumą ir savanorystę“. Šiame projekte dėmesys skiriamas šalių švietimo politikai ir bendradarbiavimui, kaip skatinti ir vykdyti mokinių savanorystę ir verslumą. Projekte dalyvauja 4 šalys: Rumunija, Italija, Turkija ir Lietuva.

2016 m. gruodžio 13-15 d. mūsų mokykloje įvyko projekto partnerių pirmasis susitikimas. Vizito metu kiekviena delegacija pristatė savo šalį, savo miestą ir mokyklą, dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos, muzikos ir choreografijos pamokoje. Visi kartu lankėmės Šilutės rajono savivaldybėje – svečiai susipažino su mūsų regiono verslumo, ekonomikos ir švietimo politika, Darbo biržoje diskutavome apie jaunimo galimybes įsidarbinti, rengiamus ir įgyvendinamus projektus, Kintų daugiafunkciniame centre jaunimas pristatė savanoriškas veiklas, bendradarbiavimą ir partnerystę su įvairiomis organizacijomis, kaip išnaudojamos daugiafunkcinio centro patalpos užimtumui, Kintų Vydūno kultūros centre susipažinome su tradiciniais amatais, dalyvavome edukacinėje programoje. Šalių koordinatoriai aptarė projekto tikslus, uždavinius, problemas, lūkesčius, buvo suplanuotos mobilumų datos, veiklos, numatyti tolimesni darbai. Kitas projekto partnerių susitikimas vyks gegužės mėnesį, Italijoje.

Romualda Malinauskienė, projekto darbo grupės narė

Pirmo mobilumo Italijoje pristatymas

Informacija atnaujinta: 2017-11-03