Tėvai

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) skatinami už mokinių pasiekimus, laimėjimus, už pagalbą mokyklai, už paramą, už naujas iniciatyvas. Žodinė padėka susirinkimų metu. Padėkos. Dovanėlės, suvenyrai. Informacija atnaujinta: 2016-11-08
Print Friendly, PDF & Email