Mokiniai

Mokiniai skatinami už pasiekimus, lankomumą; kūrybiškumą, pagarbų elgesį; bendruomeniškumą, naujas iniciatyvas. Žodinis pagyrimas, paskatinimas. Padėkos, diplomai. Pagyrimai elektroniniame dienyne, mokyklos internetiniame puslapyje, mokyklos stende. Dovanėlės, suvenyrai, medaliai, taurės. Padėkos renginiai. Ekskursijos, išvykos. Apskritas stalas „padėkos arbatėlė“ kartu su administracija. Informacija atnaujinta: 2016--11-08
Print Friendly, PDF & Email