Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBĄ SUDARO: mokytojų atstovai: Birutė Dapkūnienė (pirmininkė), Daiva Jonušienė, Adelė Mikužienė; tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai: Irutė Bružienė, Simona Steponavičienė, Rasa Šulcienė; mokinių atstovai: Ernestas Arčevskis (10 kl.), Akvilė Venskutė (9 kl.), Gintarė Paulauskaitė (8 kl.). Informacija atnaujinta: 2017-01-31