Mokinių taryba

 

MOKINIŲ TARYBOS SĄRAŠAS 

2020 - 2021 M. M.

 

Mokinių tarybos kuratorė - J. Dargužienė

2020 METŲ MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Tikslas:

Burti tvirtą, atsakingą mokinių savivaldą, kuri vienytų mokinius bendrai veiklai, skatintų  jų iniciatyvumą ir lyderystę.

Uždaviniai:

  1. Atstovauti visų mokinių interesus mokykloje.
  2. Analizuoti aktualiausias mokinių problemas.
  3. Bendradarbiauti su mokyklos administracija.
  4. Rengti tolerancijos ir prevencines akcijas.
  5. Prisidėti prie mokyklos renginių organizavimo.
  6. Įvairiapuse veikla skatinti mokinių pozityvaus elgesio ir vertybinių nuostatų formavimąsi.
  7. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą.
  8. Dalyvauti rajono organizuojamuose renginiuose.

Mokinių tarybos planas 2020 m.

Informacija atnaujinta:

2020-11-14