Logopedas

Logopedė AGNITA KAZAKEVIČIENĖ.   Darbo grafikas 2016-2017 m. m., I pusmetis
Antradienis Ketvirtadienis
Laikas Klasė Pogrupis Laikas Klasė Pogrupis
10.00-10.50 Nekontaktinės valandos 10.00-11.00 Nekontaktinės valandos
10.50-11.20 PUG I pogrupis 11.00-11.25 PUG I pogrupis
11.25-11.55 PUG II pogrupis 11.30-12.00 PUG II pogrupis
12.05-12.30 1 III pogrupis 12.05-12.30 1 VII pogrupis
12.35-12.55 1 Individualiai 12.35-12.55 1 Individualiai
13.00-13.30 2 IV pogrupis 13.00-13.30 2 IV pogrupis
13.35-13.55 3 Individualiai 13.35-14.05 3,4 V pogrupis
14.00-14.25 3,4 V pogrupis 14.10-14.45 2 Individualiai
14.30-15.00 5,6 VI pogrupis 14.50-15.15 9,10 VIII pogrupis
15.05-15.35 2 Individualiai 15.15-15.30 Nekontaktinės valandos
15.35-16.00 Nekontaktinės valandos
 
  • Mokyklos logopedas tiria mokinio kalbą, nustato kalbos sutrikimo pobūdį ir teikia mokiniui logopedinę pagalbą.
  • Mokyklos logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų šalinimu.
  • Viena iš pagrindinių logopedo veiklos krypčių – sutrikimo šalinimas.
  • Logopedas mokslo metų pradžioje įvertina vaikų kalbą, rengia tyrimo išvadą, sudaro logopedinių pratybų programą.
  • Logopedo darbo tikslas – laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais, juos šalinti.
  • Logopedas dirba individualiai ir grupelėmis pagal sutrikimų pobūdį.
Logopedo pagalba teikiama priešmokyklinės grupės vaikams, pradinių klasių mokiniams ir vyresniems, kuriems ši pagalba buvo priskirta  Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos. Informacija atnaujinta: 2017-01-31