Administracija

Mokyklos administracija

INGA KIRKICKIENĖ, mokyklos direktorė, II vadybinė kategorija.

Kontaktai: tel. 8 441 44718, el. p. direktorius@vilkyciai.silute.lm.lt

Iki 2018 m. birželio 29 dienos direktorė Inga Kirkickienė yra vaiko priežiūros atostogose. Laikinai direktoriaus pareigas eina direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Jurgelevičiutė.

VIOLETA JURGELEVIČIUTĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija.

Kontaktai: tel. 8 441 44718,  el. p. pavaduotojas.vpm@gmail.com

RIČARDAS VALUTIS, ūkvedys.

Kontaktai: tel. 8 441 44718, el. p. ukis@vilkyciai.silute.lm.lt

Informacija atnaujinta:

2018-04-09