Istorija

Mokyklos istorija Vilkyčiuose

1930 metais Priekulės valsčiuje Vilkyčių kaime buvo atidaryta pradinė mokykla. Jai buvo pastatytas atskiras tipinis pastatas, kuriame mokėsi 1-4 klasių mokiniai. Joje buvo mokoma vokiečių kalba. Kadangi Vilkyčių kaime gyveno daug lietuvių tautybės žmonių, tai buvo įsteigta mokykla, kurioje mokė lietuvių kalbą. Ši lietuviškoji mokykla buvo įkurta name, kuris dabar priklauso Vilkyčių malūnui. 1939 metais kovo mėnesį Klaipėdos kraštą okupavus vokiečiams lietuviškoji mokykla buvo uždaryta. 1944 metais spalio mėn. Šilutės rajonas, o kartu ir Vilkyčių kaimas buvo išvaduotas iš vokiečių okupacijos. Po karo Vilkyčiuose buvo tik pradinės mokyklos 2 klasės. 1949 metais buvo pereita prie visuotinio privalomo septynmečio mokymo ir Vilkyčiuose be pradinių klasių įsteigta septynmetė mokykla, 5 - oji ir 6 – oji klasė. Pirmasis septynmetės mokyklos direktorius buvo Aleksandras Gabrys. Mokykla įsteigta pasiturinčio vokiečio sodyboje. Pastato stovis buvo neblogas, tačiau patalpos mokyklai nebuvo pritaikytos. Mokykla priklausė Priekulės rajonui. Vėliau mokykla buvo rekonstruota. 1958/59 m. m. Vilkyčių septynmetė mokykla buvo prijungta prie Šilutės rajono. 1961/62 m. m. septynmetė mokykla pertvarkyta į aštuonmetę, o 1963 metais išleidžiama pirmoji aštuntokų laida. 1963/64 m. m. buvo padarytas mokyklos kapitalinis remontas. 1973 m. rudenį pradėtas statyti mokyklos priestatas. 1990/91 m. m. sudarytas ir patvirtintas projektas naujos mokyklos statybai, o 1991/92 m. m. pavasarį mokykla buvo pastatyta. Įvyko iškilmingas mokyklos atidarymas.

Informacija atnaujinta:

2017-01-31