PROJEKTAS „KARTU MES STIPESNI“

Mokykloje įgyvendintas projektas „Kartu mes stipresni“, kuris vyko nuo gruodžio 2 d. iki 9 d. Projektinėje veikloje buvo užimti 32 (5-10 klasių) mokiniai iš įvairios socialinės aplinkos bei skirtingų specialiųjų ugdymosi poreikių, sudarant sąlygas jų saviraiškai, kūrybiškumui, sveikai gyvensenai bei kultūrinio pažinimo ugdymuisi. Mokiniai buvo užimti po pamokų, nuotoliu per įvairią, sveikatą stiprinančią veiklą, ugdant jų socialinius ir emocinius gebėjimus bei dalykinių žinių pritaikymą praktikoje.

Gruodžio 2 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Apyrankių pynimas iš siūlų“. Šios edukacijos metu vaikai gamino apyrankes iš įvairių siūlų. Mokiniai išmoko savarankiškai pinti, derinti siūlų spalvas, lavinosi individualius kūrybinius gebėjimus. Kiekvienas edukacijos dalyvis pasigamintą gaminį pasiliko sau, kurį galės pritaikyti savo asmeniniams poreikiams.

Gruodžio 3 d., edukacinio užsiėmimo „Molio keramika“ metu, mokiniai susipažino su keramikos raida, lietuvių liaudies lipdymo, dekoravimo tradicijomis bei technikomis. Mokiniai lipdė žvakides ir jas puošė tautiniais ornamentais, įvairiomis simbolių detalėmis. Išdžiovinti darbai bus išdeginti specialioje krosnyje ir grąžinti mokiniams atsiminimui.

Gruodžio 4 d. vyko meninė edukacija „Mandalos iš spalvoto smėlio“. Projekto dalyviai susipažino su mandalų kūrimu ir jų atsiradimo istorija bei svarba mūsų gyvenimui. Sužinojo kaip jos pasireiškė lietuvių kultūroje. Šios edukacijos metu vaikai pasinėrė į spalvoto smėlio terapiją, kuri leido laisvai išreikšti savo mintis, emocijas, nuotaikas. Mokiniai ugdėsi vidinę harmoniją, savęs pažinimą, susikaupimą, didesnį pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis. Kiekvienas vaikas pasigamino po nepaprastą prisiminimą – mandalos piešinį.

Gruodžio 8 d. vyko edukaciniai užsiėmimai: “Fiziniai pratimai tradiciniuose liaudies žaidimuose“ ir „Beisbolo žaidimo taisyklės“. Mokiniai susipažino su tradiciniais (judriaisiais) lietuvių liaudies žaidimais ir pramogomis, jų įvairove, regioniniais ypatumais. Individualiai atliko žaidimų judesius, įvairius fizinio lavinimo pratimus. Šio užsiėmimo metu mokiniai buvo supažindinti su beisbolo žaidimo taisyklėmis, įsigytomis sportinio inventoriaus priemonėmis.

Gruodžio 9 d. vyko edukaciniai užsiėmimai „Etnomuzikavimo mokyklėlė“ ir ,,Ne tik linksmai, bet ir prasmingai”. Projekto dalyviai buvo supažindinti su įsigytu muzikos instrumentu ukulėle. Taip pat supažindinti su liaudies instrumentų orkestre skambančiais muzikos instrumentais, išgirdo kiekvieno instrumento muzikines galimybes bei unikalius skambesius. Šių užsiėmimų metu mokiniai tobulino muzikinius įgūdžius, akomponavo nesudėtingas daineles, lavino klausą.

Projektui skirtomis lėšomis mokykla įsigijo stalo, emocinio bei socialinio lavinimo, komandinius žaidimus, sporto inventoriaus, kurių nepavyko panaudoti projekto vykdymo metu dėl nuotolio. Įsigytos priemonės bus panaudotos per pamokas, klasių valandėles bei kitus užsiėmimus.

Projekto vadovė

Jurgita Barškietienė

bty

bdr

bdr

bty

spacer

Leave a reply