Skaitymo skatinimo projektas ,,Skaitanti mokykla“

Skaitymas -  bendrojo raštingumo pagrindas, integrali mokymosi visą gyvenimą dalis ir esminė priemonė formuotis kūrybingai, intelektualiai, kritiškai mąstančiai, moraliai atsakingai ir atvirai asmenybei. Tam reikalinga skatinti skaitymą, kurį sudaro  kompleksinė priemonių ir veiksmų visuma, kurios įgyvendinimas įtraukia į skaitymo procesą neskaitančiuosius, paskatina daugiau skaityti jau skaitančius ir kurios padeda įvairesnei ir didesnės meninės vertės literatūrai tapti prieinamesne visų amžiaus grupių, socialinių statusų ir tautinės priklausomybės piliečiams.

Mokslininkų atliekami tyrimai rodo, jog per pastaruosius penkerius metus, išaugo šalies gyventojų, leidžiančių laisvalaikį internete, dalis. Knygų skaitymui skiria mažiausiai laiko iš visų laisvalaikio veiklų. Įvairūs vaikų raidos tyrimai patvirtina, kad reguliarus skaitymas stimuliuoja mažų vaikų smegenų vystymąsi, stiprina tėvų ir vaiko ryšį, be to, ugdo kalbą ir socialinius bei emocinius įgūdžius, gerina smegenų veiklą, mažina stresą ir nežinomybės baimę. Skaitymas savo malonumui padeda ugdyti empatiją, gerina savęs ir kitų supratimą, tarpusavio santykius, bendruomeniškumą, socialinę įtrauktį, gali sumažinti depresijos simptomus ir pagerinti savijautą. Lietuvoje vis dar silpna tradicija skaityti šeimoje. Šeima yra ypač svarbus faktorius skatinant vaikus skaityti. Mokslininkai teigia, jog „pastovus skaitymas stimuliuoja vaiko smegenų vystymąsi ir stiprina tėvų ir vaikų ryšį kritiniu vaiko vystymosi momentu. Skaitymas ugdo kalbos, raštingumo ir sociaemocinius įgūdžius, kurie svarbūs visam jo gyvenimui. Skaitymas balsu yra vienas efektyviausių būdų plėsti vaiko žodyną ir suteikti raštingumo žinių, reikalingų mokyklai.

Nuo 2020 m. sausio 1 dienos mokykloje prasidėjo skaitymo skatinimo projektas „Skaitanti mokykla“, kurio paskirtis – formuoti ir įgyvendinti nacionalinę skaitymo skatinimo politiką, siekiant skatinti įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių gyventojų motyvaciją skaityti, stiprinti institucinį bendradarbiavimą, užtikrinti skaitymą skatinančios aplinkos kūrimą, palaikymą, tobulinimą ir prieinamumo didinimą.

Projekto tikslas –  suaugusiųjų pavyzdžiu skatinti vaikus skaityti. Didinti įvairaus amžiaus skaitytojų skaičių kuriant kūrybingų, kritiškai mąstančių, pilietiškai atsakingų, išsilavinusių, atvirų pasauliui, pamatines vertybes gerbiančių piliečių visuomenę. Tikimės, jog įgyvendinant ,,Skaitančios mokyklos” projektą, bus geresni IEA PIRLS 2021 ketvirtokų, EBPO PISA 2021 penkiolikmečių ir EBPO PIAAC 16–65 metų asmenų skaitymo gebėjimų rezultatai.

Projekte, vadovaujami mokytojų komandos, dalyvauja Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos 1 – 10 klasių mokiniai.

Projekto ,,Skaitanti mokykla” komanda:

Inga Krikickienė, mokyklos direktorė - projekto koordinatorė;

Dalia Elena Solovjovienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė - komandos vadovė;

Adelė Mikužienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja;

Birutė Dapkūnienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja;

Daiva Jonušienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Vaida Plieniuvienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;

Juozas Kaminskas, pradinių klasių vyr. mokytojas;

Palmyra Jančauskienė, Šilutės F.Bajoraičio bibliotekos, Vilkyčių filialo bibliotekininkė;

Sandra Genienė, Šilutės F.Bajoraičio bibliotekos, Vilkyčių filialo bibliotekininkė.

Projekto ,,Skaitanti mokykla” komanda

spacer