FORUMAS „DRĄSIAI KITAIP 2“

Sausio 14 d. visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų lyderių komandos rinkosi Šilutės Vydūno gimnazijoje į lyderystės forumą „Drąsiai kitaip 2“, kurį organizavo projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybės kūrybinė komanda. Renginys prasidėjo Šilutės Vydūno gimnazijos muzikiniu sveikinimu, solistė Gintarė Muraulaitė atliko Mireille Mathieu dainą „Pardone-moi ce caprice d'enfant“. Sveikinimo ir padėkos žodžius tarė Dalia Rudienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja, Olivija Saranienė, projekto „Lyderių laikas 3“ atstovė. Savivaldybės kūrybinės komandos vadovė kartu su narėmis pristatė projekto įgyvendinimą „Mokomės. Dalinamės. Augame – projekto „Lyderių laikas 3“ kelias Šilutės rajono savivaldybėje“. Pristatymo tikslas buvo skleisti žinią apie komandos sukurtą Pasidalintosios atsakomybės ir bendradarbiavimo vaiko sėkmei modelį, dalintis įgyta patirtimi išbandant – vykdant praktinių studijų dienas. Skleistos gerosios patirtys ir idėjos gauto stažuočių metu. Komanda kalbėjo apie galimybes tęsti veiklas, burtis, kurti ir įgyvendinti inovacijas Šilutės rajone kiekvienoje mokykloje, mezgant bendradarbiavimo ryšius tarp mokyklų. Kintų pagrindinės, Vilkyčių pagrindinės mokyklos ir Vydūno gimnazijos mokytojos su užsidegimu kalbėjo apie mokytojų bendradarbiavimą „Šilutės rajono mokytojų bendradarbiavimo stiprinimo projektas „Elektra““. Mokytojos kvietė kolegas jungtis bendrai veiklai. Formaliųjų LL3 „Švietimo lyderystės“ magistrantūros studijų absolventės pristatė baigiamuosius darbus „Su mokinių elgesiu susijęs stresas ir organizacinės streso valdymo galimybės mokytojo darbe“, „Mokytojo pašaukimo ir įgalinimo įtaka įsitraukimui į darbą ir orientacijai į mokinį“, „Suaugusiųjų mokymo centro paslaugų krepšelio formavimas atliepiant suinteresuotų šalių lūkesčius“. Švėkšnos "Saulės" ir Vydūno gimnazijos mokinės kalbėjo apie mokinių lyderystę „Mokinys lyderis. Koks ir kada?“. Kintų pagrindinės mokyklos pavaduotojas supažindino su neformaliųjų studijų nauda „Neformaliosios studijos – profesinio tobulėjimo link“. Renginyje dalyvusi savivaldybės konsultantė Rūta Gudmonaitė moderavo veiklas „Pozityvūs ryšiai komandoje“, „Drąsiai kitaip: praktinis pozityvių ryšių komandoje kūrimas“. Renginio pabaigoje diskusijų metu komandos rengė pristatymus atsakydami į klausimus KOKIE MES ESAME? KO MES NORIME? KĄ DARYSIME? Veiklos tikrai tęsis, projekto tvarumui susivienytos visos rajono mokyklos, kad vaikai būtų laimingesni.

spacer